SISTEMA DE GESTIÓ - Estructuras Puerto10

Vaya al Contenido

Seguretat i salut: Puerto 10 Estructures ofereix a tots els seus treballadors la formació necessària en matèria de seguretat i salut.  A més comptem amb una empresa externa de prevenció de riscos laborals amb la que treballem conjuntament per entre altres; disminuir la sinistralitat laboral, complir amb la legislació en matèria de prevenció i fomentar la cultura de prevenció en la seguretat.  
Regreso al contenido